Charte des secrétariats

Charte des secrétariats

ÄREN ACCUEIL LÄIT EIS UM HÄERZ

Mir verflichten eis fir:

 • Iech en opmierksamen, héiflechen a respektvollen Emfank ze bidden
 • Iech kloer, verständlech a präzis Informatiounen ze ginn
 • Ären Erwaardunge gerecht ze ginn
 • D' Vertraulechkeet vun Ärer Prise en Charge ze respektéieren
 • Eis esou gutt wéi méiglech an Ärer Sprooch auszedrécken
 • Op Är Suggestiounen ze lauschtere fir eise Service ze verbesseren
 • Iech am Sënn vun eise Wäerter ze behandelen: Exzellenz / Solidaritéit / Deelen / Respekt / Integritéit

Wann Dir e Problem mat der Qualitéit vum Accueil an de medizinesche Sekretariater hutt, kënnt Dir eis Är Remarquë per E-Mail schécken: direction.medicale@chl.lu

BRAUCHT DIR E RENDEZ-VOUS?
Benotzt eis "demande de rendez-vous en ligne (Online Ufro fir e Rendezvous)", déi op der Homepage vum Internetsite vum CHL disponibel ass

 


VOTRE ACCUEIL AU COEUR DE NOTRE PRÉOCCUPATION

Nous nous engageons :

 • A vous fournir un accueil attentif, courtois et respectueux
 • A vous donner une information claire, compréhensible et précise
 • A répondre à vos attentes
 • A respecter la confidentialité de votre prise en charge
 • A nous exprimer au mieux dans votre langue
 • A être à l’écoute de vos suggestions pour améliorer notre service
 • A agir envers vous dans le respect de nos valeurs : Excellence / Solidarité / Partage / Respect / Intégrité
Si vous rencontrez une difficulté ayant trait à la qualité de l’accueil dans les secrétariats médicaux, vous pouvez nous transmettre vos remarques par mail : direction.medicale@chl.lu
 
BESOIN D’UN RENDEZ-VOUS ?

Utilisez notre « demande de rendez-vous en ligne » disponible ici.

 

WIR LEGEN GROSSEN WERT DARAUF, DASS SIE SICH BEI DER AUFNAHME WOHLFÜHLEN

Wir bemühen uns stets:

 • Ihnen bei der Aufnahme stets mit Aufmerksamkeit, Höflichkeit und Respekt zu begegnen
 • Ihnen klare, verständliche und genaue Informationen zur Verfügung zu stellen
 • Ihren Erwartungen gerecht zu werden
 • sämtliche Aspekte Ihrer Behandlung vertraulich zu behandeln
 • uns bestmöglich in Ihrer Sprache mit Ihnen zu verständigen
 • auf Ihre Vorschläge zur Verbesserung unserer Leistungen einzugehen
 • im Umgang mit Ihnen nach unseren Werten zu handeln:
 Exzellenz / Solidarität / Kommunikation & Austausch / Respekt / Integrität

Sollte bei Ihrer Aufnahme durch die medizinischen Sekretariate ein Problem auftreten, können Sie uns über die folgende E-Mail-Adresse Ihre Bemerkungen hierzu zukommen lassen: direction.medicale@chl.lu

BENÖTIGEN SIE EINEN TERMIN?
Nutzen Sie unsere “demande de rendez-vous en ligne (Online Terminanfrage)“ auf der Internetseite des CHL

 


TOP-NOTCH RECEPTION IS OUR AIM

We strive to:

 • ensure attentiveness, courteousness and respect during reception
 • provide you with information which is clear, understandable and accurate
 • meet your expectations
 • respect the confidentiality of your care
 • speak your language as best we can
 • be receptive to your suggestions for improving our service
 • actively practice our values: Excellence/Solidarity/Sharing/Respect/Integrity

If you have any concerns regarding your interactions with the medical secretariat, please share them with us via email at: direction.medicale@chl.lu

Request an appointment online

Use the “demande de rendez-vous en ligne (request an appointment online)" button available on the CHL website

 

O SEU ACOLHIMENTO É A NOSSA PREOCUPAÇÃO
 

Assumimos o compromisso:

 • De prestar um atendimento atencioso, amável e cortês
 • De disponibilizar informações claras, compreensíveis e precisas
 • De responder às suas expectativas
 • De respeitar a confidencialidade das suas informações
 • De nos exprimirmos da melhor forma na sua língua
 • De estar atentos às suas sugestões para melhorar o nosso serviço
 • De agir de acordo com os nossos valores: 
Excelência / Solidariedade / Partilha / Respeito / Integridade

Caso tenha qualquer dificuldade relacionada com a qualidade do acolhimento das secretarias médicas, pode enviar os seus comentários para o e-mail: direction.medicale@chl.lu

Necessita de uma consulta?

Utilize o nosso serviço «pedido de consulta em linha» disponível na página inicial do sítio internet do CHL